Forskningsrådet: IT-sikkerhetsansvarlig

IT-sikkerhetsansvarlig

Som IT-sikkerhetsansvarlig vil du ha ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT- sikkerhet for alle systemene våre. Er du dedikert til fagområdet IT-sikkerhet og har erfaring med å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå kan det være deg vi søker til denne faste stillingen som seniorrådgiver. IT-avdelingen er en del av Område for organisasjon og digitalisering som er opptatt av å tenke nytt og utnytte ny teknologi til beste for hele organisasjonen og brukere våre.

Kan dette være noe for deg?

Forskningsrådet gjør det enkelt for deg å vise din interesse for stillingen som IT-sikkerhetsansvarlig . Du trenger ikke å sende inn en CV, bare følg disse to enkle stegene:
  1. Plasser deg selv mot arbeidsoppgavene og kompetansebehovene under.
  2. Send inn så kontakter vi deg!

Vi kan tilby

  • En utfordrende og selvstendig stilling i et hyggelig og godt arbeidsmilø
  • Et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling

Arbeidsoppgaver

Operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger

Du vil ha ansvar for operativ drift av våre IT-sikkerhetsløsninger og implementere sikkerhetstiltak for våre systemer.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Du vil ha ansvar for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet.

Rådgivning og faglig veiledning

Du vil jobbe med rådgivning og faglig veiledning. Du vil også være ansvarlig for å definere våre tekniske sikkerhetskrav.

Ønsket kompetanse

IT- og informasjonssikkerhet

Vi søker deg som har operativ erfaring innen IT- og informasjonssikkerhet.

Nettverksdesign og infrastrukturutvikling.

Sikkerhetstesting

Sikkerhetsovervåkning og analyse

Sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering

System- og infrastrukturdrift i relasjon til IT-sikkerhet

Sikkerhetsklarering

Tilfredsstiller du kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert

Generell kompetanse

Forventet utdannelsesgrad er "Master eller tilsvarende". Ønsket relevant arbeidserfaring til denne stillingen er "+2 år". Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglede formell utdannelse.

Er dette interessant?

Dine svar indikerer en god match mot denne stillingen!

Ranger deg selv mot ansvarsområder og kompetanse ovenfor for å vise din interesse for stillingen. Informasjonen som blir lagret benytter vi til å kontakte deg for denne aktuelle stillingen. All informasjon blir slettet når stillingen er besatt. Ønsker du å endre eller slette innsendt data kan du gjøre det ved å følge link i kvitteringsmeldingen du vil motta.

Valgfritt Valgfritt
Ved å bruke denne tjenesten gir du samtykke til at vi kan behandle dine data i samsvar med vår personvernserklæring.

Behandlingsansvarlig er Forskningsrådet og deres personvernserklæring finner du her.

Er dette interessant?

Ranger deg selv mot ansvarsområder og kompetanse ovenfor for å vise din interesse for stillingen.


Forskningsrådet
Forskningsrådet
Org.nr.: 970141669

Sted

Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norge

Detaljer

Stillingstittel
IT-sikkerhetsansvarlig
Stillingsbrøk
Fulltid
Stillingstype
Fast stilling

Trandisjonell søknad

På denne stillingen kan du også søke via et tradisjonelt søknadsskjema.

Søknadskjema open_in_new

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.